Select language 

 

 
Добре дошли в онлайн магазин mabopan.com
Книжарница
 

      Редакция и корекция

  - Стандартната цена на услугата е 1,90 лв. на страница.

  - Научни текстове се приемат само след редакция от страна на специалист в съответната област. В тези случаи цената е 1,20 лв. на страница, а редакцията и корекцията от наша страна са съобразени само с нормите и правилата на българския език.

  - При повтарящи се еднотипни грешки, неясноти и несъответствия, затрудняващи цялостното възприемане на ръкописа стандартната цена се оскъпява с 50%.

  - Екипът на ИК МАБОПАН си запазва правото да откаже услугата в определени случаи.

 

   Услугата „Редакция и корекция” се предлага и самостоятелно – без ангажимент за публикуване. Цената е по договаряне.