Select language 

 

 
Добре дошли в онлайн магазин mabopan.com
Книжарница
 

      Оценка на ръкопис

   Оценката на ръкопис включва:

   - изчисляване на разходите за печат, предпечат и дизайн,

   - уточняване на тираж,

   - канали и разходи за реклама и разпространение,

   - уточняване на процентно разпределение на разходите между автора и издателството,

   - Договор.